Opracovanie - MAX, TRESPA, HPL, CORIAN

Ponúkame spracovanie kompaktných velkoplošných materiálov - TRESPA, MAX, HPL  a umelých kameňov ako je CORIAN, PLEXICOR,etc.

CNC frézovanie tvarových dielcov, výrezy, dierovanie, presný porez na CNC - zostavy na montáž fasád
Použitie:
- fasádne panely
- pracovné dosky pre kancelársky a obchodný nábytok
- laboratorný nábytok
- špeciálny nábytok do prostredia so zvýšenými nárokmi na vlhkosť a hygienu (šatne, toalety)